Välkommen till Realstad AB

 

Realstad är ett svenskt oberoende konferens- och utbildningsföretag. Med över 23-års erfarenhet, har vi kunskap om hur man planerar, bygger och skapar mötesplatser i form av kurser, seminarier och konferenser.

 

Vi vänder oss till så väl privata som allmänna aktörer. Målgruppen för våra event är i första hand Bygg- och fastighetsbranschen. Våra event vänder sig även och till närliggande branscher som arkitekter, teknikkonsulter, banker, försäkringsbolag, lantmäteri, juristerbyråer m.fl. Många av våra kursdeltagare kommer också från kommuner, regioner och statliga myndigheter.

 

Genom ett brett kontaktnät i branschen anlitar vi de bästa föredragshållarna och experterna i Sverige för våra event och möten.

LogoMakr-8AGn5J-300dpi.png