LogoMakr-8AGn5J-300dpi.jpeg

KONFERENSER - SEMINARIER - KURSER

Byggteknik för icke byggare

Populär grundkurs där du lär dig hur en byggnad fungerar ur ett tekniskt perspektiv och därigenom ökar dina kunskaper för att medverka i olika typer av fastighetsprojekt. 

5-6 april - Stockholm
24-25 maj - Göteborg
Online

Energidagen

OFF-GRID

Är det möjligt att tekniskt och med försvarbar ekonomi skapa plusenergihus eller till och med frigöra sig helt från nätanslutning?
 


Online

Ecodriving av fastigheter

Har du grepp om dina byggnaders olika delar som berör energianvändning?

Du får en enkel metod för hur du praktiskt går till väga för att snabbt hitta husets energitjuvar.

Online

LogoMakr-8AGn5J-300dpi.png