LogoMakr-8AGn5J-300dpi.jpeg

KONFERENSER - SEMINARIER - KURSER

Byggteknik för icke byggare

På denna mycket populära grundkurs lär du dig hur en byggnad fungerar ur ett tekniskt perspektiv och därigenom ökar dina kunskaper för att medverka i olika typer av fastighetsprojekt. 
Online

Energidagen

OFF-GRID

Är det möjligt att tekniskt och med försvarbar ekonomi skapa plusenergihus eller till och med frigöra sig helt från nätanslutning?
 


Online

Ecodriving av fastigheter

Har du grepp om dina byggnaders olika delar som berör energianvändning?

Du får en enkel metod för hur du praktiskt går till väga för att snabbt hitta husets energitjuvar.
Online

Mötesplatsen Bostadsforum

Under två dagar  samlar vi branschens alla aktörer till vår stora konferens  där vi presenterar det senaste inom bostadsutveckling, projekt och byggande, renovering och aktuella boendefrågor.